Google design maps

maandag 31 augustus 2009


Gebruik makend van applicaties zoals CASA's Image Cutter of Automatic Tile Cutter kan je je eigen grondplan samenstellen voor Google Maps. Dat betekent meteen ook dat je gelijk welke afbeelding kan integreren en dat biedt perspectieven voor heel wat designers om hun portfolio op geheel eigen wijze te gaan digitaliseren. Meer voorbeelden kan je vinden op deze site.
via Swissmiss

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger