Modelboot

zondag 20 december 2009

De Zweedse kunstenaar Michael Johansson heeft aan zijn sowieso al fantastisch 'compact'-oeuvre een modelbouwkit van een sloepje toegevoegd. Alle voortvarende elementen op schaal 1:1 worden daarbij bijeengehouden door een mal. Elke discussie of het hier kunst of design betreft raakt vervolgens kant noch wal. Johansson is met dit frame-werk niet aan zijn proefstuk toe, zo maakt hij ook de installatie Bed Frame Included.

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger