Letteren met een grote L

donderdag 7 maart 2013


Met de regelmaat van de klok hoor je wel ergens een literaire onverlaat "De roman is dood", roepen. Dat dit meer slaat op zijn eigen verkoopscijfers dan op de toekomst van ons favoriete literaire genre, moge duidelijk worden na lezing van "De bleke koning". "The Pale King" was de werknaam van het onafgewerkte manuscript dat David Foster Wallace naliet toen hij op 12 september 2008 besloot om uit het leven te stappen. Zelden lazen we met zoveel genoegen een onafgewerkt boek: wat Wallace met taal aanvangt is uniek, verfrissend en boeiend. Jawel, wie er in slaagt om 600 meeslepende bladzijden te schrijven over het wel en wee op en rond een belastingkantoor, mag gerust een virtuoos heten. Er verschijnen mooie boeken bij de vleet, maar neem van ons aan dat een literair taalbad als dat van "De bleke koning" even zeldzaam is als een helderziende met voorspellende gaven. Toch schrik van zo'n literaire turf? Maak dan kennis met David Foster Wallace via zijn onlangs verschenen commencement speech 'Dit is water' of via het hilarische essay 'Superleuk, maar voortaan zonder mij'. Oh ja, moest je het niet weten: we zijn fan.

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger