TYPOGRAPHIC FRIDAY: This Place

vrijdag 6 december 2013

Omdat iedereen wel ergens een speciale plek heeft op deze kluit, een bijzonder plek, al dan niet in het hart zijn de bollebozen van Instrument gaan soelazen naar welke deze plekken zijn. This Place heet hun verzamelpunt van den schoonheid en den troost. Oké, Instrument mag dan al een succesvol digital creative agency zijn helemaal in Portland in de VS van A; en ze mogen beroepshalve - en vast goed betaald - het blazoen poetsen van multinationals als Nike, Google of Youtube; dit neemt niet weg dat ze geen goede smaak kunnen uitdragen. Daarom hulde aan het initiatief van This Place. Of ze daarin subliminaal aan productplacement doen of niet, doet er zelfs niet toe. De wil om de schoonheid weer te geven in woord, beeld, typografie en web/bladspiegel zorgt immers voor eclatante schittering. En dàt straalt af op alles en iedereen. Om hun algehele typografische daadkracht, om het hengelen naar de hoogstpersoonlijke emotie van de favoriete plek. Dàt is soelazen. Je kunt ons vinden in This Place.  

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger