COMPACT

woensdag 19 februari 2014

Voor zij die het gras aan de overkant steeds groener vinden is er een compacte oplossing voor je maaiveld. Compact en messcherp bedacht, deze Toro Recycler SmartStow grasmaaier. Geef toe, goed product design toets het samengaan van functie en vorm ook af aan gebruiksgemak. Ons inziens is dit goed design, omdat het de banaliteit van een maaier ontneemt. We zullen heus niet de enige zijn die zitten te klooien in de tuinberging, tussen de fietsen en ander opgeslagen gereedschap van bedenkelijk allooi. Nou én? Een grasmachine verticaal stallen, wat is daar nou aan? Wel, neem de proef eens op de som en kantel je machine maar even. Zo de benzine er al niet uitloopt, dan gaat de olie de verkeerde kant uit en dan verspreid je geheid een blauwe domp boven je groene grasveld. Dàt, dat heeft je buur dan weer niet. 

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger