Boodschap van persoonlijk nut

donderdag 12 februari 2009


Niemand heeft lessen te leren inzake persoonlijke gezondheid, al zeker niet als het op roken aankomt. Maar verstokte rokers moeten hand in eigen boezem steken en de gloeiende askegel van hun verslaving trachten te doven. Geen inspanning mogen we dan onbenut laten, want The Cigarett is Dead, zo zegt deze website met een knappe typografische campagne.  

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger