Geroutineerd

vrijdag 13 februari 2009

Via dit gortdroge dagschema van Benjamin Franklin kwam ik bij de blog Daily Routines uit.Een intrigerend opzet, want het verzamelt informatie over de routines van de groten en minder groten der aarde, geordend volgens vakgebied of onhebbelijkheden. Een mooie vergaarbak aan geroutineerde filosofen, schrijvers of staatsmannen - of hun onhebbelijkheden - de nachtbrakers, de drinkers of de drugsverslaafden. 

0 reacties:

SOELAAS All rights reserved © Blog Milk - Powered by Blogger